GEOMETRIA

Wykonując geometrie korzystamy z zaawansowanego sprzętu komputerowego. Sprzęt ten dzięki swojej niezwykłej precyzyjności umożliwia dokładną konfigurację samochodu.

Przyrząd znajduje zastosowanie w pomiarze geometrii samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.


Można zmierzyć następujące parametry:

- kąty pochylenia kół przednich i tylnych,
- kąty pochylenia osi sworzni zwrotnic,
- kąty wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic,
- zbieżności całkowitej kół tylnych,
- zbieżności indywidualnej kół tylnych
- zbieżności indywidualnej kół przednich,
- zbieżności całkowitej kół przednich,
- przesunięcia kół przednich i tylnych,
- różnicy rozstawu kół,
- odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii,
- różnicy kątów skrętu kół przy skręcie o 20°,
- maksymalnych kątów skrętu kół,
- przesunięcia bocznego,
- przesunięcia osi kół,
- nierównoległości osi kół.